คอร์สทั้งหมด
สมัครสมาชิก
ล็อกอิน

ระบบเรียนออนไลน์

 • แก้ไขปัญหาการขาดแคลนตำราเรียน ขาดแคลนผู้สอนและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาภาษาเกาหลีอย่างทั่วถึง
 • ทดแทนการนำเข้าตำราและการใช้ซอฟแวร์ของต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง
 • ลดการใช้กระดาษเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ใช้งานง่าย หลากหลายช่องทาง

 • ผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • สามารถเข้าถึงตำราเรียนผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

สื่อการสอนที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน

 • ส่งเสริมระบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา
 • ผู้สอนสามารถผลิตสื่อที่ตรงตามจุดประสงค์ของผู้เรียนที่หลากหลาย
 • ผู้เรียนสามารถทดสอบความรู้ความเข้าใจ จากแบบทดสอบของระบบ เพื่อวัดผลความเข้าใจได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกและการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์

 1. สมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
 2. ล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล
 1. เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียน โดยศึกษาข้อมูลจาก “รายละเอียดคอร์ส”
 2. ชำระค่าลงทะเบียนผ่านช่องทางที่กำหนดให้และส่งหลักฐานการลงทะเบียนมายังระบบ
 3. รอการยืนยันจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 1. เมื่อได้รับการยืนยันจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ว ท่านสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรของท่านได้ทันที โดยไม่จำกัดการใช้